ขั้นตอนการขายรถให้เรา

ขั้นตอนการขายรถให้เรา

กรณีที่ 1 ไม่ติดไฟแนนซ์

1. เตรียมเอกสารดังนี้

1.1 ทะเบียนรถเล่มจริง(สมุดสีน้ำเงิน) *
1.2 สำเนาบัตรประชาชน 2 ใบ *
1.3 สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ใบ *

2. ประเมินราคา
3. ทำสัญญาซื้อขาย (ทางเรามีเอกสารให้พร้อมสำเนา) และเซ็นเอกสารประกอบการโอน
4. ชำระเงินแก่เจ้าของรถ ได้ทุกช่องทาง ไม่ว่าจะเป็น เงินสด,โอนเข้าธนาคารหรือ เช็ค

กรณีที่ 2 ยังคงติดไฟแนนซ์

1. เตรียมเอกสารดังนี้

1.1 สำเนาบัตรประชาชน 3 ใบ *
1.2 สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ใบ *
1.3 สำเนาทะเบียนรถยนต์ *
1.4 เพื่อความรวดเร็วยิ่งขึ้นโปรดเตรียมสัญญาเช่าซื้อหรือหลักฐานการผ่อนชำระ(ถ้ามี)

2. ประเมินราคา
3. โทรสอบถามยอดปิดบัญชีกับทางไฟแนนซ์
4. ชำระคืนเงินส่วนต่างระหว่าง ราคารถยนต์และยอดปิดบัญชี ได้ทุกช่องทางทั้ง เงินสด,โอนเข้าธนาคารหรือ เช็ค
5. ทางเราจะดำเนินการชำระยอดค้างไฟแนนซ์ให้ภายใน1ชั่วโมง พร้อมมอบหลักฐานการชำระให้ทันที

 

  en
logo

ณัฐ 089-688-9993
ศรี 089-111-1169
ปกรณ์ 081-619-5159

คุยกันง่ายๆที่ไลน์ id :
@19SP